Vectrumliten

Riskutbildning A del 1

Vi diskuterar bl.a. trötthet, alkohol, droger, grupptryck och felbeteenden på motorcykel. Kursen är obligatorisk och du måste delta aktivt under kursen för att bli godkänd. Efter godkänd kurs rapporteras du till Transportstyrelsen. Kurser är 3,5 timmar inkl rast. 
Godkänd utbildning är giltig i fem år.