Vectrumliten

Lärarutbildning för Riskutbildning B del 1 och 2

Utbildning för att bli riskutbildare för behörighet B del 1 och 2 i samarbete med Easydrift.

Vill du också utöka din kompetens och behörighet? Med vår utbildning når du dit. Med behörigheten kan du utbilda på alla platser och på alla typer av halksystem.

Anmälan sker via formuläret på denna sida.

Mer information skickas ut per e-post vid anmälan.

Kommande kurser
Riskutbildning del 2


Kursdatum: 2024-02-06 - 2024-02-08
Plats: Norrköping
Antal platser: 9 platser kvar
Kurstider: 08:00-17:00
Pris: 5.900kr exkl. moms/deltagare

Kursdatum: 2024-05-21 - 2024-05-23
Plats: Norrköping
Antal platser: 16 platser kvar
Kurstider: 08:00-17:00
Pris: 5.900kr exkl. moms/deltagare

Kommande kurser
Riskutbildning del 1


Kursdatum: 
Plats:
Antal platser: 
Kurstider: 
Pris: 5.900kr exkl. moms/deltagare

Boka kurs

  • Ex. 19801012-XXXX

Riskutbildning B del 2
Upplägg - Så här går det till


Utbildningen utförs i 3 steg.

  • Dag 1 Praktikdag - genomförs på den plats du avser att vara verksam på. Intyg ska vara oss tillhanda innan kursstart.
  • Dag 2-4 Lärarutbildning – genomförs i Ljungbyhed.
  • Praktikperiod – genomförs efter lärarutbildningen. Periodens längd kan variera från person till person. Det är tillståndshavaren (företrädaren) för utbildningsplatsen som avgör när du anses godkänd. Det ska vara när du som utbildare självständigt kan leda en riskutbildning utifrån den undervisningsplan som finns för platsen. Intyg för detta ska skickas till oss.

När alla stegen är genomförda och intyg är skickade till oss skickar vi en bekräftelse till Transportstyrelsen som utfärdar behörigheten*.

* Easydrift Sverige AB utför ingen kontroll av deltagares behörigheter eller lämplighet. Vi frånsäger oss därmed ansvar för detta. Du ska vara närvarande och aktiv genom hela kursen. Ingen avgift återbetalas vid icke utfärdad behörighet p.g.a. kompetensbrist eller utebliven ogiltig frånvaro.

Aktörer i Sverige

Vi på Easydrift har på kort tid haft förmånen att lära känna och arbeta med fantastiska människor i branschen! Sedan våren 2015 är vi nu 14 verksamma halkbanor, från Skåne i söder till Jämtland i norr.

Det känns därför helt naturligt att ansvara för att hjälpa till att utöka möjligheterna med bemanningen hos våra medlemmar.